خشن استقلال داورزنی استقلال پرسپولیس

خشن: استقلال داورزنی استقلال پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نیازی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نبود / امیری

معاون پارلمانی مدیر جمهور گفت: لوایح چهارگانه جهت کشور عزیزمان ایران بسیار مهم و حیاتی هست، قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند خسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد

نیازی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نبود / امیری

امیری: نیازی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نبود

عبارات مهم : امنیت

مرجع تشخیص پرسشها امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی است نه مجمع تشخیص

معاون پارلمانی مدیر جمهور گفت: لوایح چهارگانه جهت کشور عزیزمان ایران بسیار مهم و حیاتی هست، قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند خسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می شود.

حسینعلی امیری در گفت وگو با خبرآنلاین راجع به نامه آیت الله هاشمی شاهرودی به آیت الله جنتی و تأکید بر خلاف امنیت ملی بودن تصویب و تأیید لایحه پالرمو گفت: لوایح چهارگانه صرف نظر از بحث های بین المللی، نیاز داخلی کشور هست. این لوایح براساس نیازهای داخلی کشور و با نشانه تقویت نهادهای داخلی همچون شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و دادگاه ها و تسهیل کار مجریان قانون، تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

نیازی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نبود / امیری

وی بخش عمده لوایح چهارگانه را راجع به مباحث داخلی و بخشی از آنها را مربوط به بحث براق سازی مالی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم خواند و افزود: مرجع تشخیص مباحث امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی است که نسبت به کنوانسیون ها و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اظهارنظر کرد و با لحاظ نظر شورای عالی امنیت ملی لایحه پالرمو به مجلس شورای اسلامی رفت و در مجلس مورد تصویب قرار داده شد و به شورای نگهبان ارسال شد بنابراین دیگر نیاز به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود که اعلام کند این لوایح خلاف امنیت ملی است.

وی راجع به اختلاف دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر لوایح چهارگانه در جلسه یکسان و تأثیر این مسئله بر ارسال نامه آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی گفت: جلسه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به این عنوان تشکیل شد، زن جنیدی به عنوان معاون حقوقی مدیر جمهور در آن جلسه شرکت کرد. تعدادی از اعضای مجمع تشخیص بحث هایی داشتند که زن جنیدی توضیح داد. در هر صورت شورای نگهبان مرجع اعلام عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس است و شورای نگهبان هم نظرش را اعلام کرده است.

معاون پارلمانی مدیر جمهور گفت: لوایح چهارگانه جهت کشور عزیزمان ایران بسیار مهم و حیاتی هست، قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند خسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد

معاون پارلمانی مدیر جمهور با تأیید این مسئله که اگر لوایح چهارگانه تأیید و تبدیل به قانون نشود کشور عزیزمان ایران دچار خودتحریمی می شود، گفت: این لوایح جهت کشور عزیزمان ایران بسیار مهم و حیاتی است قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند خسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می شود. ضمنا اختلاف نظری هم بین مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان راجع به لوایح چهارگانه نبود که بخواهد مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر کند.

واژه های کلیدی: امنیت | قانون | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs