خشن استقلال داورزنی استقلال پرسپولیس

خشن: استقلال داورزنی استقلال پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

بچه‌مون تفریحی تریاک می‌کشه!

نوزادان معتاد و شکار غیرقانونی در فریدون کنار، سوژه های ستون طنز امروز شهروند شده است است. فرزند مون تفریحی تریاک می کشه! عبارات مهم..

ادامه مطلب

احتمال زیاد کردن متغیر دستمزد۹۷برای سطوح متفاوت مزدی

معاون وزیر کار با اشاره به احتمال «افزایش متغیر» میزان دستمزد سال ۹۷ جهت شاغلان با سطوح متفاوت مزدی از تشکیل جلسه شورای عالی کار در روز ۲۹ بهمن با دس..

ادامه مطلب